Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu Sözleşme, ALICI (Tüketici)’nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere SATICI’ya ait  elektronik ticaret internet sitesine (“İNTERNET SİTESİ”) sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin (“Ürün/Ürünler”) ALICI’ya satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. ALICI bu Sözleşme’yi İNTERNET SİTESİ’nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)’in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 

Madde 1 – TARAFLAR

SATICI:

Unvanı: YAĞCIOĞLU UN VE UNLU MAM. GIDA SAN. VE TİC. PAZ.

LTD.ŞTİ.

Adres:    Cennet Mah. Tunç Sok. No: 13/A Küçükçekmece- İstanbul

Telefon:

Mersis No:

Kep adresi:

E-posta:

Banka Hesabı:

Hesap Adı:

Hesap No:

ALICI (TÜKETİCİ):

Adı, Soyadı/Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

 Madde 2: SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT

Ürünlerin (malların/hizmetlerin) Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Brim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dâhil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

 

İnternet sayfasında ürünün satıcı tarafından mı yoksa kargo ile mi teslimatının yapılacağı ayrıca ve açıkça belirtilmektedir. Kargo yolu ile teslimatın gerçekleştirileceği haller için teslimat ile ilgili konular sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilmiştir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mal ve hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

 

ÜRÜN AÇIKLAMASI ADET PEŞİN FİYATI ARA TOPLAM

( KDV DAHİL )

       
TESLİM MASRAFI      
    TOPLAM  

 

TESLİMAT ADRESİ               :

 

TESLİM EDİLECEK KİŞİ       :

 

FATURA ADRESİ                  :

 

SİPARİŞ TARİHİ                    :

 

TESLİM ŞEKLİ                       : Alıcıya Teslim

 

FATURA TESLİM                 : Fatura,  e- fatura olarak alıcının posta adresine yollanacaktır.

 

Madde 3- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ’nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,Ürün(ler)’in İNTERNET SİTESİ’nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,SATICI’nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486 , www.ito.org.tr),SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünleri’n temel özellik-nitelikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dâhil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller teslimat ve/veya servis ücreti hakkında bilgiler, Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,Cayma hakkının bulunduğu durumlarda (diğer ilgili hallerde) Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, hediye çekleri, bedelsiz ürünler ve sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu imkânlar için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dâhil), ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her halükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere “tüketici haklarını” kullanamayacağı,Mahiyetine göre bu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde onaylanarak kurulduktan sonra ALICI’ya elektronik posta ile gönderildiğinden ALICI tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI’nın da üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik ticari iletişimler hakkında işlem-uygulamalar, Uyuşmazlık hallerinde ALICI’nın SATICI’ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri’ne yapabileceği.

Madde 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. Alıcı, İnternet Sitesinde Sözleşme konusu ürün( ler ) ‘ün temel niteliklerini, satış fiyatını, ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup , bilgi sahibi olduğunu , elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/ veya İnternet Sitesinde yer alan kanallarla ulaştırabilir. Alıcı’nın Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden , Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellileri, , ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. SATICI, Ürünler’i, gönderileri için genel olarak ve aksi açıkça belirtilmedikçe kendi şubeleri aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir.

Sözleşme konusu her bir ürün,  30 günlük yasal  süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ve yine ilan edilen gün ve saat aralığında ( mailinizdeki 4.madde )   ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/ veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içerisinde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI sözleşmeyi feshedebilir. İnternet Sitesinde ‘’ tahmini teslimat tarihi ve teslimat saat aralığı ‘’ şeklinde belirtilen teslimat tarihi ve teslimat saat aralığı  tahmini olarak belirtilmiş olup, bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir. Ürünler yasada belirtildiği üzere en geç 30 gün içerisinde ALICI’ya  teslim edilecektir.

ALICI’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında adreste bulunmaması  ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda Satıcı ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır.  Bu durumda ALICI ürünü bizzat gelip kendisi almalıdır. SATICInın yeniden sevkiyat sorumluluğu bulunmamaktadır. ALICI ürünün  SATICI tarafından yeniden gönderilmesini talep ederse , yeniden sevkiyatı nedeniyle oluşacak masraf ALICI’dan ayrıca talep edilecektir. ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/ veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. Ürünün geç teslim alınmasından dolayı ürünün görsellik, lezzet , tazelik vb değerlerinin kaybından SATICI sorumlu değildir.  ( mailinizdeki 9. Madde )

4.3 Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat SATICI’nın araçları ile gerçekleştirilecektir. Ancak SATICI önceden ilan etmek şartıyla, teslimatın gerçekleştirileceği yerin üretim yerine olan uzaklığına bağlı olarak ve/veya  teslimatın başka bir şirket tarafından yerine getirilecek olması halinde , ayrıca teslimat – servis ücreti talep edebilir. Bu durumda Alıcı önceden ilan edilen  teslimat/ servis ücretini ödemeyi şimdiden kabul ve beyan eder. ( mailde 1. 2. 3.maddede belirttiğiniz şekilde yapılan düzeltme )

ALICI’nın herhangi bir SATICI kampanyasının asgari tutarında alışveriş sureti ile indirim veya aynı mahiyette olmak üzere bedelsiz (hediye) ürün aldığı haller ile hediye çeki kazandığı/kullandığı tüm hallerde, cayma hakkının sipariş konusu ürünlerin tamamı veya bir kısmı için kullanılması neticesinde söz konusu asgari bedelin altına inilmiş yahut herhangi bir surette hediye çeki kazanım/kullanımı şartı ortadan kalkmış, kampanyadan yararlanma şartları / hediye çeki kazanım veya kullanım şartları ALICI tarafından bozulmuş-uyulmamış ise, söz konusu indirimin (varsa hediye ürün bedelinin) tamamı ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilerek tahsil olunur; ALICI alışverişi sebebi ile (sanal/fiziki) hediye çeki kazanmış ise bu çek iptal edilir, (sanal veya fiziki) hediye çeki kullanmış ise çek bedelinin tamamı yine ALICI’ya iade edilecek tutardan mahsup edilir.

Bu hükümler, cayma hakkının kullanıldığı hallerin yanı sıra, ayıplı ürünler hariç ürün iadesinin söz konusu olduğu diğer tüm hallerde de aynen tatbik edilir.

4.4. ALICI, Ürün’ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün’de teslimattan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün’ü kabul etmemek ve teslimatı gerçekleştiren yetkiliye tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir .Teslim alınan mal/ hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.  ( maildeki 5. Madde nin son kısmı bu )

4.5. ALICI, sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve / veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde , Satıcı’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka  ve/ veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Alıcı , genel olarak ve aksi açıkça belirtilmedikçe , ( mailinizdeki 6. Madde )  toplam sipariş tutarını teslimat ve/veya servis ücreti ile birlikte uygulamadan öder. ALICI’nın, Ürün’ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği takdirde SATICI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün’ü teslim etmeyebilir.

ALICI’nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dâhil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart vb. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkânlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır. Bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. SATICI’nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dâhil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. ALICI’nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.

4.6. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, ALICI sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

4.7. Ürün’ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük ( yasada belirtilen azami süre o yüzden değiştirmeye gerek yok )  süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

4.8. SATICI Sözleşme konusu Ürün’ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde ALICI’yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. ALICI söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

4.9. Sipariş konusu mal yada hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde ürün bedeli tahsil edilmişse SATICI ‘nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 14 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade ALICI’nın SATICI’ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin SATICI tarafından yapılmasında sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

SATICI’nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme’nin SATICI’nın edimini ifa etmemesinden ötürü ALICI tarafından feshedildiği hallere ilişkin ALICI kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

4.10.ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde , SATICI , kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini , siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi ve belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, söz konusu taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir.

4.11.ALICI Ürünün görsellik, tazelik, lezzet vb ile ilgili şikayetlerde Sözleşme’nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI’ya bildirebilir. Bu durumda ALICI ürünü tüketmemeli , saklamalıdır. SATICI mümkün olan en kısa sürede teslimat adresine bir yetkiliyi gönderip ürünü inceleyecek, ürünün kontrolü yapıldıktan sonra  ürünü iadesi ve/veya değişimine onay verilecektir. ( mailinizin 5. Maddesi 1. Kısmı )

4.12.. Yukarıda 3. maddede yazılı hususların bir kısmı mahiyeti itibari ile bu Sözleşme’de yer almayabilir; ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde yer almaktadırlar.

4.13. ALICI, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme’ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.

4.14.. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

4.15- Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.

 

Madde 5- CAYMA HAKKI

SATICI TARAFINDAN ALICI’YA ÜRÜNÜN HAZIRLANMAYA BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİKTEN SONRA İLGİLİ ÜRÜN İÇİN CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ. ÜRÜN HAZIRLANMAYA BAŞLANILDIKTAN SONRA ALICI TARAFINDAN TESLİM ALINMASA DAHİ BEDELİ İADE EDİLMEZ. ÜRÜN TESLİM EDİLMİŞSE YUKARIDA 4.4. VE 4.11. MADDELERDE BELİRTİLİ HALLER DIŞINDA HERHANGİ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEKSİZİN İADE ALINMAZ. ( mailinizdeki 5. Madde )

Şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur:

  1. a) Tüketici’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dâhil)
  2. b) Çikolata, unlu mamuller vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar
  3. c) Teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar
  4. d) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
  5. e) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, yiyecek-içecek tedariki
  6. f) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler
  7. g) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler
  8. h) Cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve

ı) genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI’nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde SATICI ya faks veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün kullanılmamış ve ambalajının açılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır.

Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün’ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur.

Cayma hakkının kullabilmesi ürünün ambalajının açılmamış, herhangi bir değişiklik yapılmamış, ürünün deforme olamamış ya da ürünün orjinal dizaynının bozulmaması şartına bağlıdır.Bu iade işleminde Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir).

Yukarıdaki belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile cayma bildiriminin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün’ün ALICI’ya teslim masrafları ALICI’ya, Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

ALICI’nın Ürünler’e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI’nın ALICI’dan olan, ödül puanlarına, hediye çeklerine ve bedelsiz imkânlara ilişkin talepleri de kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dâhil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

SATICI TARAFINDAN ALICI’YA ÜRÜNÜN HAZIRLANMAYA BAŞLANDIĞI BİLDİRİLDİKTEN SONRA SİPARİŞ İPTALİ HALİNDE CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI İÇİN ÖDENEN BEDEL GERİ AİDA EDİLMEZ, BEDELİ ÖDENMEMİŞSE SATICININ BEDELİ TALEP ETME HAKKI SAKLIDIR. ( mailinizdeki son madde )

Madde 6- ALICI’NIN SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜ SATIN ALIRKEN ÖDÜL PUANLARI KAZANDIĞI VE/VEYA ÖDÜL PUANLARI KULLANARAK SATICI’YA ÖDEME YAPTIĞI HALLERDE UYGULANACAK ÖZEL ŞARTLAR

6.1. Ödül puanları vb.lerini kazandıran bir kuruluş ile ALICI ve SATICI arasında, ödül puanlarının SATICI’ya ait İNTERNET SİTESİ’nden alışverişlerde indirim vb. sağlamasına imkân veren cari bir anlaşmanın-sözleşmenin varlığında, ALICI, SATICI’nın söz konusu anlaşması ve kendisinin anılan kuruluş ile sözleşmesinin gereği olarak bu Sözleşme konusu alışverişi sebebi ile bir ödül puanı kazanmış ise, işbu Sözleşme’den cayılması ve / veya feshi/sipariş iptali ile ALICI’ya bir geri ödeme yapılması mevzubahis olan hallerde, ALICI tarafından bu Sözleşme konusu satın alma ile kazanılmış ödül puanları, hediyeler ve benzerlerinin tutarı (parasal değeri) ALICI’dan geri alınır.

Bu geri alma işlemi, SATICI’nın ilgili kuruluş ile anlaşmasında farklı bir yöntem öngörülmedikçe, ALICI’nın anılan kuruluş-sistem nezdinde (işbu Sözleşme konusu alışveriş ile kazanılmış ödül puanları hariç) yeterli-başka ödül puanı mevcut ise öncelikle o ödül puanlarından, mevcut değil ise SATICI’nın ALICI’ya iade edeceği bedelden nakden indirilerek (mahsup edilerek) yapılır.

6.2. ALICI tarafından işbu Sözleşme konusu Ürün alışverişinde SATICI’ya ödeme kısmen/tamamen ödül puanları vb. ile yapılmış ise, ürün bedelinin ALICI’ya iadesinin söz konusu olduğu hallerde, ALICI’nın Ürün’ü İNTERNET SİTESİ’nde satın alırken SATICI nezdindeki kullandığı ödül puanı ve benzerleri, SATICI’nın ilgili kuruluş ile farklı bir anlaşması olmadıkça, ALICI’ya (yine puan olarak) iade edilebilir.

6.3. ALICI tarafından herhangi bir surette haksız ödül puanı kazanımı veya kullanımının tespit edildiği durumlarda, söz konusu ödül puanlarının parasal değeri  SATICI tarafından ALICI’dan (kredi kartından, nakden ve sair yasal yöntemler ile) tahsil olunabilecektir. Bu hüküm, SATICI tarafından ALICI’ya hediye verilen malların bedeli için de geçerlidir.

6.4. Ödül puanı ve benzerlerinin kazanım ve kullanım işlemleri ilgili diğer hususlar, söz konusu kuruluş ile ALICI ve SATICI arasındaki sözleşme hükümlerine tabi olup, ilgili hallerde SATICI, gerek burada, gerek anılan sözleşmelerde belirli tüm hak ve yetkileri ALICI ve kuruluş nezdinde kullanabilir, ilgili işlemleri belirtilen kuruluş ve/veya aynı sistemdeki diğer işyerleri adına ve/veya hesabına da yapabilir.

6.5. SATICI’dan kazanılan veya SATICI nezdinde kullanılan ödül puanları, hediye çekleri vb. mukabili nakdi para talepleri, hiçbir durum ve surette kabul edilmez.

6.6. SATICI, ALICI ile yukarıda anılan kuruluşlar arasındaki ihtilaflar ile bunların herhangi bir maddi, hukuki, mali ve mali olmayan sonucu için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir; yukarıdaki hükümler geçerli ve saklıdır. ALICI satıcının sorumlu tutmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

6.7. Yukarıdaki hükümler, ALICI’nın doğrudan SATICI’dan edindiği ödül puanı kazanım ve kullanımlarında da kıyasen uygulanır.

 

Madde 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE  FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR

7.1. 6698  sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e- posta adresi, T.C. Kimlik numarası, cep telefonu numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak , ürün ve hizmetleri geliştirmek , sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, önceden onay verilmesi halinde siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak , ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyelik yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. Kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Satıcı, 3. Kişi ve/ veya kuruluşlar tarafından süresiz / süreli kaydedilebilinir, kullanılabilinir, güncellenebilir, yazılı/ manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, transfer olunabilir ve sair suretlerle işlenebilir.

 

7.2. ALICI, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde , her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin reklam , tanıtım, iletişim, promosyon, kampanya , satış ve pazarlama amacıyla , kredi kartı ve üyelik bilgilendirme , işlem, kısa mesaj ( SMS ) , anlık bildirim, otomatik arama , bilgisayar, telefon , elektronik posta , faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir. ( mailinizin 8. Maddesi )

7.3. ALICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkânları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI cihazından girildiğinden ALICI tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dâhil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

7.4. INTERNET SİTESİ’ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

7.5. ALICI, SATICI’ya sözleşmede belirtili iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/ veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Alıcı ‘nın bu husustaki açık bildirimine göre; kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur.

7.6. SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

7.7. INTERNET SİTESİ’nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

 

Madde 8- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı’nca yasa gereği her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli ve yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI’nın yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.

ALICI, işbu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İNTERNET SİTESİ’nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün’lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dâhil bu Sözleşme’nin 3. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün’ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul beyan ve taahhüt  eder.

 

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ALICI’nın SATICI’ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Madde 9- MALIN / HİZMETİN FİYATI

Malın peşin satış fiyatı , sipariş formunda yer almakla birlikte , sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. SATICI tarafından yapılan indirimler , kuponlar , kargo ücreti vs uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

Madde 10- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu sözleşme çerçevesinde faiz ödeyebilir ve bankaya karşı sorumlu olabilir. ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğrayacağı zarar ve ziyadan ALICI sorumlu olacaktır.

Madde 11- GARANTİ ŞARTLARI

Satıcı ürünlerin, yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi ve Gıda Güvenliği Standartları uyarınca üretildiğini temin eder. Satıcı üretmiş olduğu tüm ürünlerin alıcılara ayıpsız ve taze olarak teslim edileceği garantisini verir. Satıcı bu ürünlerin daimi kalitesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmayı taahhüt eder.

Satıcı, uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen ve/veya belirtilen raf ömür sürelerinden sonraki bir tarihte tüketilen ürünlerin garantisini taahhüt etmemektedir.

Satıcı, mevsimsel hammadde temini zorluğu ve benzeri sebeplerden ötürü ürün üzerindeki görsel tasarım değişikliklerinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu Garanti Şartları, Satış Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir.

Madde 12- BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme hükümlerine göre taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma , yasada zorunlu haller dışında, elektronik posta yolu ile yapılacaktır.

ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarını , veri tabanını , elektronik bilgilerini, bilgisayar kayıtlarını, elektronik posta yazışmalarını bağlayıcı , kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini Hukuk Muhakemeleri Kanunun 193. Maddesi tahtında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 13- YÜRÜRLÜK

Sipariş edilen ürünün internet sayfası ilanında yer alıyor olması, ürünün stokta yer aldığı ve  siparişin onaylandığı anlamına gelmemektedir. Sipariş SATICI tarafından onaylanmadıkça Satıcının teslimata dair yükümlülükleri geçerli olmayacak , ALICI’ ile irtibata geçilip , bedeli ödenmişse iade edilecektir. ( mailinizdeki 7. Madde )

İşbu sözleşme 13 maddeden ibaret olup, taraflarca okunarak, yukarıdaki şartlar dahilinde , ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası talep halinde ayrıca ALICI’nın elektronik posta adresine gönderilecektir.